BELAJAR BAHASA JAWA


bahasa Jawa Halus ialah bahasa yang dahulunya dipertuturkan oleh golongan Ningrat (diraja) dan golongan Putihan (santri,priyayi)

Sekarang ianya dipertuturkan oleh orang kebanyakan.Terutamanya apabila berkomunikasi kepada golongan yang lebih dihormati cam orang yang lebih tua atau berpangkat dalam mayarakat...

Penunujuk:M - Bahasa MelayuJK- Jawa KasarJH- Jawa Halus

BAGAIMANA UNTUK MEMULAKAN PERBUALAN:


M -Saya
JK-Aku
JH-Kulo


M -Awak
JK-Kue/Mu
JH-Sampian


M -Awak apa khabar?
JK-Kue kabare opo? Kabare waras?
JH-Sampian kabarepon nopo?


M -Saya khabar baik.
JK-Aku kabare apik.
JH-Kulo, kabare lujeng.


M -Siapa nama awak?
JK-Kua jenenge sopo?
JH-Sampian namine sinten?


M -Nama saya Hidayah.
JK-Jenengku Hidayah
JH-Kulo namine Hidayah.


M -Awak dari mana?
JK-Kue teko endi?
JH-Sampian sangkeng pundi?

M -Saya dari Pontian.
JK-Aku teko Pontian.
JH-Kulo sangkeng Pontian.

M -Awak sudah makan?
JK-Kue wes mangan?
JH-Sampian empon neddi?M -Saya sudah makan.
JK-Kue wes mangan / wes.
JH-Kulo empon neddi.


Sekian...